Meddelelser
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen
Fra d. 01.01.2015 skal der, jf. bekendtgørelse nr. 132, være indført ” Kvalitetssikring af almene vandforsyninger “. Preben Olesen og Ole Leonhard Jensen har deltaget i […]I 2015 udskiftede vandværket alle vandmålere hos forbrugerne.De nye vandmålere, der er opsat, er til fjernaflæsning. Radiomodulet på måleren overholder alle krav der stilles til […]
Som følge af bekendtgørelse nr. 132 af 8 februar 2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, skal alle almene vandforsyningsanlæg senest 31 december 2014 have indført […]
Vi har nu afsluttet tinglysningen i den her omgang, vi kom desværre ikke helt i mål med tinglysningerne. Nogle lodsejere ønskede ikke at medvirke, andre […]
Vandforsyningen Brovst & Omegn vil i fremtiden benytte den nye lovgivning om indsatsplanlægning i tæt samarbejde med kommunen. I 2018 til 2020 indbetaler Vandforsyningen ca. 0,19 […]
Halvrimmen Vandværk A.m.b.a. afholder ikke flere generalforsamlinger. Næste generalforsamling bliver i Bratskov Vand.
Vandforsyningen Brovst & Omegn har indført et kvalitetsstyringssystem, Vandværkets Styring©, som sikrer en rationel og effektiv drift af vandværket. Drikkevandet bliver løbende analyseret for indhold […]
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen VandværkAalborgvej 79460 BrovstTelefon: 98 23 86 42mail: info@halvrimmenvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net