Handlingsplan - Vigtigste opgaver
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen

Handlingsplan – vigtigste opgaver

Fra d. 01.01.2015 skal der, jf. bekendtgørelse nr. 132, være indført ” Kvalitetssikring af almene vandforsyninger “. Preben Olesen og Ole Leonhard Jensen har deltaget i et kursus, så Halvrimmen Vandværk også overholder de krav.
For at sikre en høj drikkevandskvalitet nu og i fremtiden har Vandforsyningen Brovst & Omegn i en årrække forsøgt at beskytte grundvandet.
Handlingsplanen skal på lang sigt indebære, at indholdet af nitrat i drikkevandet holdes på et acceptabelt lavt niveau. Det samme gælder for sprøjtemidler. Vandforsyningen har ført forhandlinger med områdets landmænd om dyrkningsaftaler, så nitrat nedsivningen formindskes.
Der er forpagtet 40 ha jord ved Katrinelyst for at undgå at spildevandsslam bliver udlagt ovenpå vores grundvand.
Halvrimmen Vandværks bestyrelse forsøger at holde et højt planlægningsniveau, således at driften også i fremtiden kan være sikker og effektiv.
Beredskabsplan for vandværker findes under Jammerbugt kommune.dk – borger -teknik & miljø -natur miljø og energi – grundvand drikkevand – beredsskabsplan
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen VandværkAalborgvej 79460 BrovstTelefon: 98 23 86 42mail: info@halvrimmenvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net