Målerudskiftning
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen

Målerudskiftning

I 2015 udskiftede vandværket alle vandmålere hos forbrugerne.
De nye vandmålere, der er opsat, er til fjernaflæsning.Radiomodulet på måleren overholder alle krav der stilles til den slags produkter ( Godkendelser kan rekvireres ved henvendelse til vandværket ).
Radiomodulerne bliver kun aktiveret ved at blive “ringet” op af håndterminalen, som bruger et modulspecifikt nummer til at kalde enheden op med ( aflæsning sker typisk 1 x årlig ).
Modulet har ingen indflydelse på andre produkter i husstanden.
Name: Vandmåler.jpg.
Årsaflæsningen af vandmålerne vil foregå i uge 41-42
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen VandværkAalborgvej 79460 BrovstTelefon: 98 23 86 42mail: info@halvrimmenvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net