Velkommen

På denne hjemmeside har du mulighed for at finde nyttige oplysninger om Halvrimmen Vandværk A.m.b.a.

Find oplysninger om Persondatapolitik for Halvrimmen Vandværk, klik her

Find de emner, der har din særlige interesse, i menupunkterne ovenfor.

Vandværket leverer ca. 70 000 m3 vand til de 470 forbrugere der er tilsluttet vandværket.

Årsaflæsning af vandmålerne foregår i uge 40-41, det foregår ved fjernaflæsning

Vandværket er medlem af foreningen Danske Vandværker

Vandforsyningen Brovst & Omegn har i dec. 2015 monteret AMTECH kalkknuser på anlægget. Nu vil lyd fra kalkknuseren påvirke og behandle vandet i hele systemet, så kalkkrystallerne bliver nedbrudt. Herved fjernes kalkens evne til at opbygge kalkaflejringer i rør, vandhaner, wc-cisterner, varmelegemer i kaffemaskiner, dyppekogere, opvaskemaskiner, vaskemaskiner m.v. kalken bliver lettere at fjerne fra fliserne i bruserkabinen. Vandet blive blødt, hvilket gør at der skal bruges mindre sæbe til personlig pleje og i opvaske-og vaskemaskiner.

Ejerskifte skal oplyses til vandværket. Under punktet” kontakt” kan der sendes e-mail med oplysning om, dato for ejerskifte-målervisning-adresser på ny ejer og gl. ejer samt tlf. nr.

Ændringer af vandinstallationen skal godkendes af Vandværket, oprettelse af lejligheder skal oplyses Vandværket. ( Priser fremgår af Takstblad )

Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger, du finder analyserne ved at følg linket Mitdrikkevand.dk – region – kommune – Vandforsyningen Brovst & Omegn ( Brovst – Halvrimmen – Arentsminde bliver forsynet med vand fra Vandforsyningen Brovst & Omegn ) Pt. er hårdheden  16 – 18 dh.