Velkommen

På denne hjemmeside har du mulighed for at finde nyttige oplysninger om Halvrimmen Vandværk A.m.b.a.

Kloakering i Byen, se her og under meddelelser. Har du spørgsmål kontakt Preben 40425748

 Nu bliver der ikke lavet mere vandledningsarbejde i denne omgang. Næste etape kloakeringsarbejde er Nr. Øksevej.

HUSK AT TAGE VAND FRA. Når der bliver åbnet, så lad vandet løbe lidt, i tilfælde af der er snavs i rørene. Vent med at starte vaskemaskinen til vandet er rent. Er kogevasken blevet gul p.g.a. snavs i vandet, så se under TIPS & INFO.

Find oplysninger om Persondatapolitik for Halvrimmen Vandværk, klik her

Find de emner, der har din særlige interesse, i menupunkterne ovenfor.

Vandværket leverer ca. 70 000 m3 vand til de 470 forbrugere der er tilsluttet vandværket.

Årsaflæsning af vandmålerne foregår i uge 41-42, det foregår ved fjernaflæsning

Vandværket er medlem af foreningen Danske Vandværker.

Ejerskifte skal oplyses til vandværket. Under punktet” kontakt” kan der sendes e-mail med oplysning om, dato for ejerskifte-målervisning-adresser på ny ejer og gl. ejer samt tlf. nr. og mail-adresse

Ændringer af vandinstallationen skal godkendes af Vandværket, oprettelse af lejligheder skal oplyses Vandværket. ( Priser fremgår af Takstblad )

Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger, du finder analyserne ved at følg linket Mitdrikkevand.dk – region – kommune – Vandforsyningen Brovst & Omegn ( Brovst – Halvrimmen – Arentsminde bliver forsynet med vand fra Vandforsyningen Brovst & Omegn ) Pt. er hårdheden  16 – 18 dh.