Velkommen

På denne hjemmeside har du mulighed for at finde nyttige oplysninger om Halvrimmen Vandværk A.m.b.a.

Find de emner, der har din særlige interesse, i menupunkterne ovenfor.

Vandværket leverer ca. 70 000 m3 vand til de 470 forbrugere der er tilsluttet vandværket.

Årsaflæsning af vandmålerne foregår i uge 42 ( de nye målere der er opsat, er til fjernaflæsning )

Vandværket er medlem af foreningen Danske Vandværker

Vandforsyningen Brovst & Omegn har i dec. 2015 monteret AMTECH kalkknuser på anlægget. Nu vil lyd fra kalkknuseren påvirke og behandle vandet i hele systemet, så kalkkrystallerne bliver nedbrudt. Herved fjernes kalkens evne til at opbygge kalkaflejringer i rør, vandhaner, wc-cisterner, varmelegemer i kaffemaskiner, dyppekogere, opvaskemaskiner, vaskemaskiner m.v. kalken bliver lettere at fjerne fra fliserne i bruserkabinen. Vandet blive blødt, hvilket gør at der skal bruges mindre sæbe til personlig pleje og i opvaske-og vaskemaskiner.

Ejerskifte skal oplyses til vandværket. Under punktet” kontakt” kan der sendes e-mail med oplysning om, dato for ejerskifte-målervisning-adresser på ny ejer og gl. ejer samt tlf. nr.

Ændringer af vandinstallationen skal godkendes af Vandværket, oprettelse af lejligheder skal oplyses Vandværket. ( Priser fremgår af Takstblad )

Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger, du finder analyserne ved at følg linket Mitdrikkevand.dk – region – kommune – Vandforsyningen Brovst & Omegn ( Brovst – Halvrimmen – Arentsminde bliver forsynet med vand fra Vandforsyningen Brovst & Omegn ) Pt. er hårdheden  16 – 18 dh.