Velkommen
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen
På denne hjemmeside har du mulighed for at finde nyttige oplysninger om Halvrimmen Vandværk A.m.b.a.
Vandværket leverer ca. 70.000 m³ vand til de 468 forbrugere, der er tilsluttet vandværket.
Vandværket er medlem af Foreningen Danske Vandværker.
D. 01.01.2023 overgår Vandværket til et andet afregnings-system, derfor modtager du/i årsopgørelsen pr. post. Beløbet på årsopgørelsen modregnes i den aconto rate, der bliver udsendt fra det nye afregningssystem, og som skal betales 20.03.2023. Beløbet afregnes som i har gjort hidtil.
Vinteren er over os så pas på frostsprængninger. Se efter din vandinstallation på udsatte steder.

AFLÆS JÆVNLIG DIN VANDMÅLER, så du undgår en kedelig regning p.g.a. vandspild.
Vandspild eftergives ikke, når det skyldes forbrug efter vandmåleren.
Name: halvrimmen3.jpg.
Separatkloakering. Nu er arbejdet i gang på Gl. Kongevej, Vandværket udskifter nødvendige forsynings/stikledninger, og der nedsættes målerbrønde. Der kan ske vandafbrydelser i forbindelse med arbejdet. Vi vil orientere så godt som muligt her og på seperatkloakeringen på facebook.
Mvh. Vandværket v/Preben 404257489-Ole 22765630-Tommy 61542650


Ejerskifte skal oplyses til vandværket. Under punktet” kontakt” kan der sendes e-mail med oplysning om, dato for ejerskifte-målervisning-adresser på ny ejer og gl. ejer samt tlf. nr. og mail-adresse
Ændringer af vandinstallationen skal godkendes af Vandværket, oprettelse af lejligheder skal oplyses Vandværket. ( Priser fremgår af Takstblad )
Årsaflæsning af vandmålerne foregår i uge 41-42, det foregår ved fjernaflæsning
Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger, du finder analyserne ved at følg linket Mitdrikkevand.dk – region – kommune – Vandforsyningen Brovst & Omegn ( Brovst – Halvrimmen – Arentsminde bliver forsynet med vand fra Vandforsyningen Brovst & Omegn )
Pt. er hårdheden  16 dh.
Under punktet- INFORMATION- MIT DRIKKEVAND - vurdering af potentiale for blødgøring - er der en rapport vedr. kalk i vandet, som Niras har lavet. (Mange har forespurgt om kalken ikke kan fjernes).
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen Vandværk
Aalborgvej 7
9460 Brovst
Telefon: 98 23 86 42 - 40425748
mail: halvrimmen-vandvaerk@mail.dk

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net