Velkommen
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen
På denne hjemmeside har du mulighed for at finde nyttige oplysninger om Halvrimmen Vandværk A.m.b.a.
Halvrimmen Vandværk A.m.b.a. bliver fra d. 01.01.24 til Bratskov Vand - ved en sammenlægning med Brovst Vand og Arentsminde Vand.
På grund af sammenlægningen aflæser vi vandmålere pr. 31.12.2023, således at afregningsåret bliver på 15 måneder.
Vi beklager de gener, dette måtte medfører.

D. 01.01.2023 overgår Vandværket til et andet afregnings-system, derfor modtager du/I årsopgørelsen pr. post. Beløbet på årsopgørelsen modregnes i den aconto rate, der bliver udsendt fra det nye afregningssystem, og som skal betales 20.03.2023. Beløbet afregnes som I har gjort hidtil.

Ny administrator tlf.: 98233534
Kontortid mellem kl.10.00 og 12.00
E-mail: admin@brovstvand.dk


Vores mail halvrimmen-vandvaerk@mail.dk er desværre i uorden.
halvrimmenvand@outlook.dk kan benyttes


Vinteren er kommet, husk at se efter din vandinstallation i udhuse, tomme bygninger og hvor der ellers kan være fare for sprængning af vandrør.
AFLÆS JÆVNLIG DIN VANDMÅLER, så du undgår en kedelig regning p.g.a. vandspild.

Vandspild eftergives ikke, når det skyldes forbrug efter vandmåleren.
Name: halvrimmen3.jpg.


Ejerskifte skal oplyses til vandværket. Under punktet” kontakt” kan der sendes e-mail med oplysning om, dato for ejerskifte-målervisning-adresser på ny ejer og gl. ejer samt tlf. nr. og mail-adresse
Ændringer af vandinstallationen skal godkendes af Vandværket, oprettelse af lejligheder skal oplyses Vandværket (priser fremgår af Takstblad).


Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger, du finder analyserne ved at følg linket Mitdrikkevand.dk – region – kommune – Vandforsyningen Brovst & Omegn ( Brovst – Halvrimmen – Arentsminde bliver forsynet med vand fra Vandforsyningen Brovst & Omegn )
Pt. er hårdheden  16 dh.
Under punktet- INFORMATION- MIT DRIKKEVAND - vurdering af potentiale for blødgøring - er der en rapport vedr. kalk i vandet, som Niras har lavet. (Mange har forespurgt om kalken ikke kan fjernes).

Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen Vandværk
Aalborgvej 7
9460 Brovst
Telefon: 98 23 86 42 - 40425748
mail: halvrimmenvand@outlook.dk

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net