Velkommen
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen
På denne hjemmeside har du mulighed for at finde nyttige oplysninger om Halvrimmen Vandværk A.m.b.a.
Vandværket leverer ca. 70.000 m³ vand til de 470 forbrugere, der er tilsluttet vandværket.
Vandværket er medlem af foreningen Danske Vandværker.
Kloakering i Byen, se her og under meddelelser. 
Har du spørgsmål kontakt Preben 40425748 - Ole L. Jensen 22765630 - Tommy Nielsen 61542650
Name: halvrimmen3.jpg.


Jammerbugt Forsyning A/S har nu påbegyndt 2 etape af separatkloakeringen. Det drejer sig om Nr. Øksevej med tilstødende gader, projektet er først færdig til april 2021. I den forbindelse efterser/udskifter Vandværket sit ledningsnet, hvor der er behov, der vil blive nedsat målerbrønde ved grundgrænsen. Der bliver nedlagt ny ledning på Skolegade. Der vil være risiko for pludselige afbrydelser af vandet p.g.a. overgravning/flytning af vandledningerne. Vi vil bestræbe os på at genere mindst muligt. Det vil være en god ide at have vand stående, så i har til madlavning, toiletskyl m.m. Vi vil holde jer orienteret/opdateret her på siden, så godt som muligt, også på facebook Separatkloakering Halvrimmen
HUSK AT TAG VAND FRA. Når der bliver åbnet, så skru sien af køkkenhanen og lad vandet løbe lidt, i tilfælde af der er snavs i rørene. Vent med at starte vaskemaskinen til vandet er rent. Er kogevasken blevet gul p.g.a. snavs i vandet, så se under TIPS & INFO.


Ejerskifte skal oplyses til vandværket. Under punktet” kontakt” kan der sendes e-mail med oplysning om, dato for ejerskifte-målervisning-adresser på ny ejer og gl. ejer samt tlf. nr. og mail-adresse
Ændringer af vandinstallationen skal godkendes af Vandværket, oprettelse af lejligheder skal oplyses Vandværket. ( Priser fremgår af Takstblad )


Årsaflæsning af vandmålerne foregår i uge 41-42, det foregår ved fjernaflæsning
Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger, du finder analyserne ved at følg linket Mitdrikkevand.dk – region – kommune – Vandforsyningen Brovst & Omegn ( Brovst – Halvrimmen – Arentsminde bliver forsynet med vand fra Vandforsyningen Brovst & Omegn )
Pt. er hårdheden  16 – 18 dh.
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen Vandværk
Aalborgvej 7
9460 Brovst
Telefon: 98 23 86 42 - 40425748
mail: halvrimmen-vandvaerk@mail.dk

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net