Vandforsyningen
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen

Vandforsyningen

Vandforsyningen Brovst & Omegn I/S, dannet i 1985, leverer råvand til vandværkerne Brovst, Halvrimmen og Arentsminde.

Arentsminde

Name: arentsminde.jpg.

Brovst

Name: vandvaerk2.jpg.

Halvrimmen

Name: halvrimmen.jpg.
Vandforsyningen, der har hovedkontor i Brovst, er opstået som et samarbejde mellem de nævnte vandværker for at sikre forbrugerne sikker og billig forsyning af drikkevand.
Råvandet leveres til de tre vandværker gennem det fælles ca. 15 km. ledningsnet.
Det enkelte vandværk står herefter selv for distribution til dets forbrugere.
Vandforsyningen Brovst & Omegn I/S indvinder drikkevand fra området Bøge Bakke, Hane Schmidts Vej og Kathrinelyst. Der indvindes fra i alt  8 boringer.
Boringerne er alle ny renoverede inden for de seneste 6 år. 2011 er 2 nye boringer ved Kathrinelyst sat i drift. Råvandet pumpes til Vandværket på Bøge Bakke, hvor det pumpes  gennem  sandfiltre og iltes før det pumpes videre til forbrugerne. Selskabet har indvindingstilladelse til 400.000 m3/år.
Der udpumpes ca. 300.000 m3/år.
Name: boring2.jpg.
Vandanalyser:. Der udtages min. 4 prøver årligt af det drikkevand, der leveres til værkerne. Der udtages prøver på de enkelte værker af det drikkevand, der leveres til forbrugerne.
Forsyningsselskabet udfører løbende egen kvalitetskontrol. Vandet indeholder ingen pesticider og opfylder alle kvalitetskrav.
Ved at anvende frekvensstyret indvinding til rentvandsbeholder, opnår Vandforsyningen den mest skånsomme indvinding samt stor forsyningssikkerhed.
Vandforsyningen råder over et nødstrømsanlæg, således der ved længerevarende strømafbrydelser kan leveres vand til værkerne. Læs mere herom i “Dokumenteret Drikkevandssikkerhed” under menuen Vandkvalitet.


Bestyrelse for Vandforsyningen

Oversigt over bestyrelsen samt de opgaver, de enkelte har påtaget sig.
Formand:Flemming Frost, Brovst Vand Amba
Bestyrelsesmedlem:Ib Madsen, Brovst Vand Amba
Bestyrelsesmedlem:Brian Pedersen, Brovst Vand Amba
Bestyrelsesmedlem:Ole Leonhard Jensen, Halvrimmen Vand Amba
Bestyrelsesmedlem:Palle Førby, Arentsminde Vand Amba


Funktioner og opgaver

Herunder beskrives de forskellige opgaver forbundet med bestyrelsesarbejdet ved Vandforsyningen Brovst & Omegn.
Formand: Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandforsyningen. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.
Næstformand: Fungerer som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem: Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutninger på vegne af vandforsyningen. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver.
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen Vandværk
Aalborgvej 7
9460 Brovst
Telefon: 98 23 86 42 - 40425748
mail: halvrimmen-vandvaerk@mail.dk

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net