Kontaktudvalget
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen
Kontaktudvalget i den tidligere Brovst Kommune
Kontaktudvalget består af 14 private vandværker, som hver har 2 repræsentanter i kontaktudvalgets repræsentantskab.
Kontaktudvalget ledes af en bestyrelse på 5 personer valgt blandt medlemmerne i repræsentantskabet.
Name: handshake.jpg.
Formål:
Der er et kontaktudvalg i hver af de 4 gamle kommuner, som har dannet et Vandråd med 2 fra hver kontaktudvalg, 2 af Vandrådets medlemmer har sæde i Grundvandsrådet. Vandrådets formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem alle almene private vandværker i Jammerbugt Kommune i alle forhold af fælles interesser, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til off. myndigheder, specielt med henblik på koordinering af:
• vandindvindingsrettigheder
• vandforsyningsplaner
• kildepladsbeskyttelse
• regulativer
• vandforsyning i det åbne land, vandanalyser etc.
• evt. at etablere fælles administration, tilsyn og overvågning
• beredskabsplaner
Kontaktudvalget kan bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fælles interesser, f.eks. vedr. nødforsyninger, ringledninger, lækagesporinger etc.
Bestyrelsen i Tidligere Brovst kommune:
Formand – Bjarne Frost, Øland Vand - tlf. 98 23 62 23
Næstformand – Palle Førby, Arentsminde Vand - tlf. 40729647
Kasserer – Flemming Frost, Brovst Vand - tlf. 98 23 11 12
Sekretær  Kaja Kjærulf Lund Jensen - tlf. 25780076
Bestyrelsesmedlem – Morten Jacobsen, Tranum Vand
Bestyrelsesmedlem – Per Lyngholm, Øster Svenstrup Vandværk
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen Vandværk
Aalborgvej 7
9460 Brovst
Telefon: 98 23 86 42 - 40425748
mail: halvrimmenvand@outlook.dk

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net