Enkle råd til et bedre miljø
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen
Rent drikkevand er ingen selvfølge! Vi kan være stolte af at kunne drikke vandet direkte fra hanen, men det kræver en indsats, hvis vi også i fremtiden skal nyde dette gode.
Herunder følger en række enkle råd til, hvordan du kan være med til at passe bedre på vores miljø og drikkevand. Alle er velkommen til at kontakte vandværket og få råd og vejledning om, hvordan man passer på vort drikkevand.
Vi bruger alt for mange kemikalier i den daglige husholdning
Enkle råd til renere vand
● Undgå forurening af enhver art.
● Brug lugejern og f.eks. træflis istedet for kemikalier.
● Aflever malingsrester og lign. på miljøstationen.
● Brug færre rengøringsmidler, og med omtanke.
● Dosér vaskepulver og rengøringsmiddel rigtigt
● Er du haveejer, så gød haven, så alt gødning udnyttes.
● Er du landmand, så tilpas evt. braklægning og dyrkningsaftaler i samarbejde med vandværkerne.
● Området omkring en boring skal holdes rent, så nedsivning af forurenet vand undgås.
● Hold øje med vandforbruget. Aflæs vandmåler hver den 1. i måneden.
● Aflæs også el og varme.
Alle opfordres til at passe på drikkevandet !
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen Vandværk
Aalborgvej 7
9460 Brovst
Telefon: 98 23 86 42 - 40425748
mail: halvrimmen-vandvaerk@mail.dk

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net