Regulativ
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen
Regulativ
Der er i Jammerbugt Kommune udarbejdet et regulativ for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen.
Regulativet er udfærdiget af Jammerbugt Kommune i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).
Regulativet har til formål at sikre ensartede bestemmelser i hele Jammerbugt Kommune og indeholder regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder grundejerens og vandforsyningens forpligtigelser med hensyn til at anlægge og vedligeholde vandinstallationer og forsyningsledninger.
Name: regulativ_jammerbugt-214x300.jpg.
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen Vandværk
Aalborgvej 7
9460 Brovst
Telefon: 98 23 86 42 - 40425748
mail: halvrimmen-vandvaerk@mail.dk

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net