Regulativ
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen
Regulativ
Der er i Jammerbugt Kommune udarbejdet et regulativ for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen.
Regulativet er udfærdiget af Jammerbugt Kommune i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).
Regulativet har til formål at sikre ensartede bestemmelser i hele Jammerbugt Kommune og indeholder regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder grundejerens og vandforsyningens forpligtigelser med hensyn til at anlægge og vedligeholde vandinstallationer og forsyningsledninger. P.S Der er Nyt Regulativ gældende fra 01.01.2021. Regulativ fra 2015 ophæves hermed.
Name: regulativ_jammerbugt-214x300.jpg.
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen Vandværk
Aalborgvej 7
9460 Brovst
Telefon: 98 23 86 42 - 40425748
mail: halvrimmenvand@outlook.dk

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net