Velkommen
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen
På denne hjemmeside har du mulighed for at finde nyttige oplysninger om Halvrimmen Vandværk A.m.b.a.
Vandværket leverer ca. 70.000 m³ vand til de 468 forbrugere, der er tilsluttet vandværket.
Vandværket er medlem af Foreningen Danske Vandværker.
D. 01.01.2023 overgår Vandværket til et andet afregnings-system, derfor modtager du/i årsopgørelsen pr. post. Beløbet på årsopgørelsen modregnes i den aconto rate, der bliver udsendt fra det nye afregningssystem, og som skal betales 20.03.2023. Beløbet afregnes som i har gjort hidtil.
Ny administrator tlf.: 98233534 kontortid mellem kl.10.00 og 12.00

AFLÆS JÆVNLIG DIN VANDMÅLER, så du undgår en kedelig regning p.g.a. vandspild.
Vandspild eftergives ikke, når det skyldes forbrug efter vandmåleren.
Name: halvrimmen3.jpg.
Separatkloakering. Så er vi ved at være færdig med udskiftningen af ledningsnettet i forbindelse med separatkloakeringen. Tak til forbrugerne for deres tålmodighed.
Mvh. Vandværket v/Preben 404257489-Ole 22765630-Tommy 61542650


Ejerskifte skal oplyses til vandværket. Under punktet” kontakt” kan der sendes e-mail med oplysning om, dato for ejerskifte-målervisning-adresser på ny ejer og gl. ejer samt tlf. nr. og mail-adresse
Ændringer af vandinstallationen skal godkendes af Vandværket, oprettelse af lejligheder skal oplyses Vandværket. ( Priser fremgår af Takstblad )
Årsaflæsning af vandmålerne foregår i uge 41-42, det foregår ved fjernaflæsning
Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger, du finder analyserne ved at følg linket Mitdrikkevand.dk – region – kommune – Vandforsyningen Brovst & Omegn ( Brovst – Halvrimmen – Arentsminde bliver forsynet med vand fra Vandforsyningen Brovst & Omegn )
Pt. er hårdheden  16 dh.
Under punktet- INFORMATION- MIT DRIKKEVAND - vurdering af potentiale for blødgøring - er der en rapport vedr. kalk i vandet, som Niras har lavet. (Mange har forespurgt om kalken ikke kan fjernes).
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen Vandværk
Aalborgvej 7
9460 Brovst
Telefon: 98 23 86 42 - 40425748
mail: halvrimmen-vandvaerk@mail.dk

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net