Velkommen
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen
På denne hjemmeside har du mulighed for at finde nyttige oplysninger om Halvrimmen Vandværk A.m.b.a.
Vandværket leverer ca. 70.000 m³ vand til de 470 forbrugere, der er tilsluttet vandværket.
Vandværket er medlem af foreningen Danske Vandværker.
Kloakering i Byen, se her og under meddelelser. 
Har du spørgsmål kontakt Preben 40425748 - Ole L. Jensen 22765630 - Tommy Nielsen 61542650
Name: halvrimmen3.jpg.


Behandling af forslag på generalforsamlingen 16 marts 2021. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
I forbindelse med seperatkloakeringen i byen udskifter vandværket gamle udslidte forsyningsledninger. Økonomisk har vi hehov for at optage lån i kommunekredit med kommunegaranti til formålet. I den forbindelse forlanger kommunen ændring af vedtægterne §6 udtræden af selskabet " Udtræden kan kun ske ved indfrielse af medlemmets forholdsmæssige andel af den langfristede gæld. Andelen er defineret som 1/X - del af den resterende gæld, hvor X er det på det aktuelle tidspunkt antal medlemmer."
" Vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld."


Ejerskifte skal oplyses til vandværket. Under punktet” kontakt” kan der sendes e-mail med oplysning om, dato for ejerskifte-målervisning-adresser på ny ejer og gl. ejer samt tlf. nr. og mail-adresse
Ændringer af vandinstallationen skal godkendes af Vandværket, oprettelse af lejligheder skal oplyses Vandværket. ( Priser fremgår af Takstblad )


Årsaflæsning af vandmålerne foregår i uge 41-42, det foregår ved fjernaflæsning
Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger, du finder analyserne ved at følg linket Mitdrikkevand.dk – region – kommune – Vandforsyningen Brovst & Omegn ( Brovst – Halvrimmen – Arentsminde bliver forsynet med vand fra Vandforsyningen Brovst & Omegn )
Pt. er hårdheden  16 – 18 dh.
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen Vandværk
Aalborgvej 7
9460 Brovst
Telefon: 98 23 86 42 - 40425748
mail: halvrimmen-vandvaerk@mail.dk

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net