Velkommen
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen
På denne hjemmeside har du mulighed for at finde nyttige oplysninger om Halvrimmen Vandværk A.m.b.a.
Vandværket leverer ca. 70 000 m3 vand til de 470 forbrugere der er tilsluttet vandværket.
Vandværket er medlem af foreningen Danske Vandværker.
Kloakering i Byen, se her og under meddelelser. Har du spørgsmål kontakt Preben 40425748
Name: halvrimmen3.jpg.


Nu bliver der ikke lavet mere vandledningsarbejde i denne omgang. Næste etape kloakeringsarbejde er Nr. Øksevej.
HUSK AT TAGE VAND FRA. Når der bliver åbnet, så lad vandet løbe lidt, i tilfælde af der er snavs i rørene. Vent med at starte vaskemaskinen til vandet er rent. Er kogevasken blevet gul p.g.a. snavs i vandet, så se under TIPS & INFO.
Ejerskifte skal oplyses til vandværket. Under punktet” kontakt” kan der sendes e-mail med oplysning om, dato for ejerskifte-målervisning-adresser på ny ejer og gl. ejer samt tlf. nr. og mail-adresse
Ændringer af vandinstallationen skal godkendes af Vandværket, oprettelse af lejligheder skal oplyses Vandværket. ( Priser fremgår af Takstblad )


Årsaflæsning af vandmålerne foregår i uge 41-42, det foregår ved fjernaflæsning
Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger, du finder analyserne ved at følg linket Mitdrikkevand.dk – region – kommune – Vandforsyningen Brovst & Omegn ( Brovst – Halvrimmen – Arentsminde bliver forsynet med vand fra Vandforsyningen Brovst & Omegn )
Pt. er hårdheden  16 – 18 dh.
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen Vandværk
Aalborgvej 7
9460 Brovst
Telefon: 98 23 86 42
mail: info@halvrimmenvand.dk

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net