Velkommen
Halvrimmen Vandværk
Frisk vand i hanen
På denne hjemmeside har du mulighed for at finde nyttige oplysninger om Halvrimmen Vandværk A.m.b.a.
Vandværket leverer ca. 70.000 m³ vand til de 470 forbrugere, der er tilsluttet vandværket.
Vandværket er medlem af foreningen Danske Vandværker.
Separatkloakering.
Har du spørgsmål kontakt Preben 40425748 - Ole L. Jensen 22765630 - Tommy Nielsen 61542650

Tirsd. 26/10-21 så er der åbnet for vandet igen, men der går nogen tid inden der er fuld tryk på. Vi beklager generne.
Name: halvrimmen3.jpg.


3 etape af separatkloakeringen er gået i gang. Der startes på Engdraget derefter Aalborgvej. Det er samme entreprenør HMC, der har fået arbejdet. Der kan forventes ustabil vandforsyning grundet arbejdet, men vi vil orientere så godt som muligt her og på seperatkloakeringen på facebook. Mvh. Vandværket


Ejerskifte skal oplyses til vandværket. Under punktet” kontakt” kan der sendes e-mail med oplysning om, dato for ejerskifte-målervisning-adresser på ny ejer og gl. ejer samt tlf. nr. og mail-adresse
Ændringer af vandinstallationen skal godkendes af Vandværket, oprettelse af lejligheder skal oplyses Vandværket. ( Priser fremgår af Takstblad )


Årsaflæsning af vandmålerne foregår i uge 41-42, det foregår ved fjernaflæsning
Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger, du finder analyserne ved at følg linket Mitdrikkevand.dk – region – kommune – Vandforsyningen Brovst & Omegn ( Brovst – Halvrimmen – Arentsminde bliver forsynet med vand fra Vandforsyningen Brovst & Omegn )
Pt. er hårdheden  16 – 18 dh.
Halvrimmen Vandværk AMBA
Halvrimmen Vandværk
Aalborgvej 7
9460 Brovst
Telefon: 98 23 86 42 - 40425748
mail: halvrimmen-vandvaerk@mail.dk

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net