Vandværkets Styring

Vandforsyningen Brovst & Omegn har indført et kvalitetsstyringssystem, Vandværkets Styring©, som sikrer en rationel og effektiv drift af vandværket. Drikkevandet bliver løbende analyseret for indhold af bl.a. bakterier, nitrat og pesticider, og indførelsen af Vandværkets Styring© skal sikre billig drikkevand af højkvalitet nu og i fremtiden.

Som haveejer kan du være med til, at beskytte vort fælles drikkevand, ved at undgå forurening af enhver art.

Er du landmand opfordres du til at tilpasse evt. braklægning og dyrkningsaftaler i samarbejde med vandværket, for at undgå nedsivning af forurenet vand i indvindingsområdet.

,