Kontaktudvalget

Kontaktudvalget i den tidligere Brovst Kommune

Kontaktudvalget består af 14 private vandværker,
som hver har 2 repræsentanter i kontaktudvalgets
repræsentantskab.
Kontaktudvalget ledes af en bestyrelse på
5 personer valgt blandt medlemmerne i
repræsentantskabet.

Formål:

Der er et kontaktudvalg i hver af de 4 gamle kommuner, som har dannet et Vandråd med 2 fra hver kontaktudvalg, 2 af Vandrådets medlemmer har sæde i Grundvandsrådet. Vandrådets formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem alle almene private vandværker i Jammerbugt Kommune i alle forhold af fælles interesser, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til off. myndigheder, specielt med henblik på koordinering af:

 • vandindvindingsrettigheder,
 • vandforsyningsplaner,
 • kildepladsbeskyttelse,
 • regulativer,
 • vandforsyning i det åbne land, vandanalyser etc.
 • evt. at etablere fælles administration, tilsyn og overvågning
 • beredskabsplaner

Kontaktudvalget kan bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fælles interesser, f.eks. vedr. nødforsyninger, ringledninger, lækagesporinger etc.

Bestyrelsen i Tidligere Brovst kommune:

 • Formand – Bjarne Frost Øland Vand tlf. 98 23 62 23
 • Næstformand – Palle Førby,Arentsminde Vand tlf. 40729647
 • Kasserer – Flemming Frost Brovst Vand tlf. 98 23 11 12
 • Sekretær  Kaja Kjærulf Lund Jensen tlf. 25780076
 • Bestyrelsesmedlem – Morten Jacobsen Tranum Vand
 • Bestyrelsesmedlem – Per Lyngholm Øster Svenstrup Vandværk