Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen og de personer der iøvrigt arbejder på vandværket, samt de opgaver de enkelte har påtaget sig.

Tommy Nielsen

Bestyrelsesformand

Sdr. Øksevej 21, Halvrimmen
9460 Brovst
Tlf.: 98 23 88 66

Preben Krobath Olesen

Næstformand, Kasserer og
Vandværks-passer

Aalborgvej 7, Halvrimmen
9460 Brovst
Tlf.: 98 23 86 42 / 40 42 57 48

Jesper Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Sdr. Skoveng 9, Halvrimmen
9460 Brovst
Tlf.: 23627269

Ejvind Christensen

Bestyrelsesmedlem

Ejvind
Lyngvej 18, Halvrimmen
9460 Brovst
Tlf.: 98 23 88 88

 Poul Brander

Bestyrelsesmedlem

 2015-02-04 22.11.36

Rughaven 8, Halvrimmen

9460 Brovst
Tlf.: 98238467

 Frank Brøndum

Sekretær

Sønder Øksevej 28, Halvrimmen
9460 Brovst
Tlf.: 98 23 82 09

Ole Leonhard Jensen

Bestyrelsesmedlem

Louisevej 15, Halvrimmen
9460 Brovst
Tlf.: 98 23 88 86

Funktion og Opgaver

Herunder beskrives de forskellige opgaver, der er forbundet med administration og drift af vandværket.

Formand: Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.

Næstformand: Fungerer som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlem: Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutnnger på vegne af selskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver.

Kassereren: Står for administrationen, herunder bogføringsopgaver samt udfærdigelse af regnskabsoversigter. Endvidere arbejder kasseren med administration af opkrævninge samt forbruger- og måleroplysninger. Sørger desuden for at betale regninger mm.

Vandværks-passer: Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket, og er således ansvarlige for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.