Målerudskiftning

I 2015 udskiftede vandværket alle vandmålere hos forbrugerne.De nye vandmålere, der er opsat, er til fjernaflæsning.

Radiomodulet på måleren overholder alle krav der stilles til den slags produkter ( Godkendelser kan rekvireres ved henvendelse til vandværket ). Radiomodulerne bliver kun aktiveret ved at blive “ringet” op af håndterminalen, som bruger et modulspecifikt nummer til at kalde enheden op med ( aflæsning sker typisk 1 x årlig ). Modulet har ingen indflydelse på andre produkter i husstanden.

Årsaflæsningen af vandmålerne vil foregå i uge 41-42