Kloakering i Halvrimmen 2019-2022

Halvrimmen skal have lavet separatkloakering i perioden 2019 til 2022. Berørte husejere er blevet orienteret pr. brev og på møde i Hallen af Jane Mortensen Jammerbugt Kommune / Vækst og Udvikling. Jane Mortensen står for projektet. Det er et stort arbejde, som vil berøre vandforsyningen i byen. Der vil ske afbrydelser af vandforsyningen på grund af udskiftninger/reparationer af ledningsnettet. Vi vil gøre alt for at minimere generne for forbrugerne, men det kan nok ikke undgås, der sker utilsigtede overgravninger af vandledningerne, så vi straks må lukke for vandet. Vi opfordrer forbrugerne til at have vand stående, så der altid er til madlavning, toiletskyld m.m.. I vil blive orienteret pr. brev når vi arbejder i jeres område. Har i spørgsmål så ring på tlf. 40425748.

Arbejdet starter i uge 35 på Søndermarken. Berørte gader er Engdraget, Søndermarken og Sdr. Øksevej i første omgang.

Mvh. Vandværket v/ Preben Olesen