Klageadgang fra 01.10.2015 iflg. forbrugerklagelovens § 4

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500Valby. www.forbrug.dk

Denne klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,00 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,00 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænse m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.