Arkiv | Meddelelser RSS feed for denne sektion

Klageadgang fra 01.10.2015 iflg. forbrugerklagelovens § 4

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500Valby. www.forbrug.dk Denne klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 […]

Read full story

Målerudskiftning

I 2015 udskiftede vandværket alle vandmålere hos forbrugerne.De nye vandmålere, der er opsat, er til fjernaflæsning. Radiomodulet på måleren overholder alle krav der stilles til […]

Read full story

Kvalitetssikring på almene vandværker

Som følge af bekendtgørelse nr. 132 af 8 februar 2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, skal alle almene vandforsyningsanlæg senest 31 december 2014 have indført […]

Read full story

Tinglysning af ledningsnettet

Vi har nu afsluttet tinglysningen i den her omgang, vi kom desværre ikke helt i mål med tinglysningerne. Nogle lodsejere ønskede ikke at medvirke, andre […]

Read full story

Indsatsplanen

Vandforsyningen Brovst & Omegn vil i fremtiden benytte den nye lovgivning om indsatsplanlægning i tæt samarbejde med kommunen. I 2018 til 2020 indbetaler Vandforsyningen ca. 0,19 […]

Read full story

Generalforsamling

Halvrimmen Vandværk A.m.b.a. afholder generalforsamling hvert år i marts måned, og opfordrer i den forbindelse  vandværkets medlemmer til at møde op. 2019 afholdes generalforsamlingen Torsdag 21 […]

Read full story

Vandværkets Styring

Vandforsyningen Brovst & Omegn har indført et kvalitetsstyringssystem, Vandværkets Styring©, som sikrer en rationel og effektiv drift af vandværket. Drikkevandet bliver løbende analyseret for indhold […]

Read full story