Arkiv | Meddelelser RSS feed for denne sektion

Bestyrelsen

På generalforsamlingen 21 marts 2019 trak Ole Kristensen Thistedvej 18 sig fra bestyrelsen efter 38 år. Vi takker Ole for hans indsats og ønsker ham […]

Read full story

Kloakering i Halvrimmen 2019-2022

Halvrimmen skal have lavet separatkloakering i perioden 2019 til 2022. Berørte husejere er blevet orienteret pr. brev og på møde i Hallen af Jane Mortensen […]

Read full story

Klageadgang fra 01.10.2015 iflg. forbrugerklagelovens § 4

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500Valby. www.forbrug.dk Denne klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 […]

Read full story

Målerudskiftning

I 2015 udskiftede vandværket alle vandmålere hos forbrugerne.De nye vandmålere, der er opsat, er til fjernaflæsning. Radiomodulet på måleren overholder alle krav der stilles til […]

Read full story

Kvalitetssikring på almene vandværker

Som følge af bekendtgørelse nr. 132 af 8 februar 2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, skal alle almene vandforsyningsanlæg senest 31 december 2014 have indført […]

Read full story

Tinglysning af ledningsnettet

Vi har nu afsluttet tinglysningen i den her omgang, vi kom desværre ikke helt i mål med tinglysningerne. Nogle lodsejere ønskede ikke at medvirke, andre […]

Read full story

Indsatsplanen

Vandforsyningen Brovst & Omegn vil i fremtiden benytte den nye lovgivning om indsatsplanlægning i tæt samarbejde med kommunen. I 2018 til 2020 indbetaler Vandforsyningen ca. 0,19 […]

Read full story

Generalforsamling

Halvrimmen Vandværk A.m.b.a. afholder generalforsamling hvert år i marts måned, og opfordrer i den forbindelse  vandværkets medlemmer til at møde op. 2019 afholdes generalforsamlingen Torsdag 21 […]

Read full story

Vandværkets Styring

Vandforsyningen Brovst & Omegn har indført et kvalitetsstyringssystem, Vandværkets Styring©, som sikrer en rationel og effektiv drift af vandværket. Drikkevandet bliver løbende analyseret for indhold […]

Read full story